Protetik Tedavi ve Estetik Diş Hekimliği

 

Diş Protezi Diş hekimliği, bilgi ve sanatı içinde tamamen veya kısmen kaybedilmiş dişlerin yerlerini suni dişerle doldurulması çabasına matuf bir bilim dalıdır.

Dişlerin çeşitli sebeplerle kaybı sonucunda fizyolojik fonksiyonlarda (Çiğneme,konuşma gibi) bozulmalarla beraber komşu organlarda da (Çene mafsalı, işitme organı, solunum yolları ve şahsiyeti etkileyen gibi) değişmelerle beraber estetik ve psikolojik bakımdan da önemli problemlerin meydana gelmesine sebep olurlar.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tedavi Yöntemleri

 

Metal destekli seramik kuronlar, altında, özel bir metal alt yapı üzerine işlenen seramik kuronlardır.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Laminate Veneer Kronlar

 

Alışılagelmiş protez, uygulamalarından farklı olarak dişin tümü küçültülmez ve sadece ön yüzden ufak aşındırmalar yeterlidir. Uzman doktor tarafından alt ve üst dişlerin kapanışı kontrol edildikten sonra uygulamanın yapılabileceği kararının verildiği dişlerinin estetiğinden memnun olmayan, güzel ve estetik gülüş isteyen tüm hastalara uygulanabilir.

Uygulama esnasında diş üzerinden lokal anestezi altında 0.3?0.7 mm. diş dokusu kaldırılır ve ölçü alınır. Hazırlanan yaprak şeklindeki porselen tabaka diş üzerine yapıştırılır. Az madde kaldırılmasından dolayı yapılan en konservatif (koruyucu) uygulamadır. Aynı işlem diş üzerinden hiç madde kaldırılmadan kompozit dolgularla da yapılabilir. Fakat malzemenin özelliklerinden dolayı zamanla renkleşme ve kırılmalar oluşabilir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Metal Desteksiz Kuronlar

 

Metal destekli kaplamalar, ne kadar estetik çalışılsa da ışık geçirgenliğini tam olarak sağlamak imkânsızdır. Estetiğin önemli olduğu vakalarda veya metal alerjisi olan hastalarda altyapısı da porselen esaslı olan kaplamalar yapılır. Böylece hem maksimum doğal diş görüntüsü elde edilmiş olur hem de dişetleri ile sağlanan uyum son derece estetiktir.

 

Oral Diagnoz ve Radyoloji