Oral Diagnoz ve Radyoloji

Oral Diagnoz ve Radyolojinin Amacı

Ağız içinde,diş ve çevre dokularda oluşan hastalıkların tespit edilmesi ve tedavisine yönelik planlama ve yönlendirmenin yapılmasıdır. Bir oral diagnoz muayenesine girdiğinizde öncelikle genel sağlığınızla ilgili kayıtlar alınır ve dişler, dişetleri, dil, tükürük bezleri, çene kemiği ve çene eklemi bir bütün olarak muayene edilir.

Sonrasında hastalarımıza, oluşmuş ve oluşabilecek olan problemler hakkında bilgi verilir. Hastanın tedaviyi kabul ettiği noktada oral diagnoz hekimleri tedavinin çözümüne yönelik branşlaşmış olan hekimlerimize hastalarımızı yönlendirirler. İlk muayenede hastanın sakin huzurlu bir ortamda problemleri dinlenir, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda tedavi seçenekleri sunulur.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Teşhis ve Tanı Yöntemleri

Ağız içi muayenenin ilk aşaması, gözle ve elle muayene yöntemleriyle başlar. Fakat sadece bununla kısıtlı kalan bir muayene asla yeterli değildir, bu konuda bizim en büyük yardımcımız ağız içi röntgen filmleridir , eğer tek dişe bağlı herhangi bir problem için film alınması gerekiyorsa vakaya göre 2 tip olan periapikal film olarak adlandırdığımız küçük filmler çekilir. Ağızda yaygın olan ve birden fazla film gerektirebilecek veya cerrahi işlemler için kemik bölgesinin görülmesi gereken durumlarda ise tüm ağız içini gösteren panoramik film çekilir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tedavi Yöntemleri

Oral diagnoz bölümünün amacı, tedavi yapmak değil,ağız içi problemleri net ve doğru biçimde tespit edip hastalarımızı bilgilendirmektir.Hastalarımızın tedaviyi kabul ettikleri noktada ise hastalarımız sorunları konusunda uzman ,branşlaşmış hekimlere yönlendirilirler.

 

Ağız-Diş-Çene Cerrahisi